STB (Set Top Box)
Označenie digitálneho satelitného prijímača.

DVB (Digital Video Broadcasting)
Označenie pre európsky MPEG štandard. Ďalšie písmeno, ktoré nasleduje za slovom DVB charakterizuje prenosovú cestu (S-satelitná, T-terestriálna, C-káblová), teda DVB-S, DVB-T a DVB-C.

MPEG (Moving Pictures Experts Group)
Názov pracovnej skupiny, ktorá od roku 1988 pracuje na štandarde pre prenos videa, audia a dát.

MPEG-2 (Moving Picture Experts Group Layer 2)
Digitálny formát. Najrozšírenejší kompresný štandard, ktorého bitový tok môže byť až 100 Mbit/s.

QPSK (Quadrature Phase Shift Keying)
Spôsob digitálnej modulácie.

HDTV (High Definition Television)
Je to zadefinovaný budúci systém televízie a počíta s viac ako dvojitým počtom obrazových riadkov než sa používajú dnes u klasickej televízie.

SCPC (Single Channel Per Carrier)
Jediný kanál vysielaný na frekvencii. Je to ekonomickejšia cesta pre vysielateľov, pričom za použitia tohto systému, môže cez jeden transpondér vysielať naraz nezávisle niekoľko paketov. Často sa to používa pre rádiové a prenosové kanály.

MCPC (Multi Channel Per Carrier)
Vysielanie viacerých kanálov z transpondéru (na jednej frekvencii).

FTA (Free To Air)
Označenie pre nekódované vysielanie.

CAS (Conditional Access System)
Systém podmieneného prístupu. Je to označenie pre kódovací systém v digitálnej oblasti.

CAM (Conditional Access Module)
Dekódovací modul systému podmieneného prístupu.

CI (Common interface)
Rozhranie prijímača pre vkladanie CAM modulov. Prijímače dostupné na trhu buď toto rozhranie vôbec nemajú (FTA prijímače), prípadne majú 1 CI slot alebo 2 CI sloty. Prijímače s CI slotom sú určené pre príjem platených Pay TV staníc.

OSD (On Screen Display)
Menu na obrazovke. Pri komunikácii s digitálnym prijímačom sa používa ako rozhranie medzi užívateľom a prijímačom menu na obrazovke. K dispozícii je niekoľko jazykov medzi ktorými sa čoraz častejšie objavuje aj čeština alebo slovenčina. Štandardne majú všetky prijímače k dispozícii minimálne angličtinu a nemčinu.

EPG (Electronic Program Guide)
Elektronický programový sprievodca. EPG je funkcia prijímača, prostredníctvom ktorej sú užívateľovi poskytnuté informácie o vysielaných programoch. Väčšina tv staníc ponúka prostredníctvom EPG televízny program svojej stanice na niekoľko dní dopredu. Užívateľ si môže vybraný program označiť a prijímač mu ho tesne pred jeho vysielaním pripomenie, či rovno naň prepne (v závislosti od nastavenia tejto funkcie).

SR (Symbol Rate)
Symbolová rýchlosť. Predstavuje počet symbolov, ktoré prejdú systémom (multiplexom). Bežne sa uvádza v symboloch/s resp. v Ms/s (Msymboloch/s). Pre symbol sa taktiež uvádza označenie Baud = počet symbolov/s. V satelitnej digitálnej televízii je najbežnejší údaj SR 22000 a SR 27500 pre pakety MCPC. SCPC využívajú SR nižšie než 10000 Ms/s. Uvádzané rozsahy digitálnych prijímačov sa pohybujú v rozmedzí od 1 Ms/s do 45 Ms/s. Výnimkou sú prijímače určené pre príjem niektorej pay-TV platformy. Napríklad prijímač Philips DSX 6010 má dolnú hranicu SR až okolo 10Ms/s, prijímače pre Sky Digital majú možnosť nastavenia dokonca iba dvoch volieb SR 22000 a 27500.

FEC (Forward Error Correction)
Pomer korekcie chýb pri prenose digitálneho signálu. Do prenášaného signálu sú pridané informácie o nadbytočnosti informačného signálu. Ich úlohou je rozpoznať chyby, ktoré vzniknú počas prenosu. V praxi sa stretávame zvyčajne s hodnotami 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 a 7/8. Digitálne prijímače podporujú všetky uvedené FEC.

A-PID (Audio Packed IDentification)
Jednotlivé audio nosné tv programov alebo rádio staníc v digitálnych paketoch musia byť vzájomne identifikované. Túto identifikáciu zabezpečuje štvormiestne číslo, v hexa-decimálnej sústave sú to teoreticky možné kombinácie 0000 - FFFF. Je to dôležité najmä preto, aby sa programy v rôznych SCPC paketoch vysielajúcich z jedného transpondéru vzájomne neprekrývali, resp. nerušili.

V-PID (Video Packed IDentification)
Jednotlivé tv stanice prenášané v jednom digitálnom pakete musia byť vzájomne identifikované. Obdoba vlastnosti pre Audio PID.

ID (Identification)
Identifikačný reťazec označujúci či ide o providera, transpondér, kanál alebo službu.

TID (Transponder Identification)
Identifikačný reťazec pre transpondér.

CHID (Channel Identification)
Identifikačný reťazec pre kanál.

SID (Service Identification)
Identifikačný reťazec pre službu (servis).

PMT (Program Map Table)
Nesie informácie o programe.

NIT (Network Information Table)
Tabuľku NIT vystavuje operátor paketov. Spoločne s PMT (Program Map Table) uvádza technické údaje služieb, obsiahnutých v jednom alebo vo viacerých multiplexoch.

PCR (Program Clock Reference)
Je to časová značka, ktorá je vysielaná spolu s televíznym signálom najmenej jeden krát za 100 ms v informačnom toku za účelom synchronizácie s dekóderom.

DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control)
Signál vyvinutý spoločnosťou Eutelsat, ktorý sa používa buď k ovládaniu multiswitchu (prepínaču viacerých LNB), alebo k riadeniu motorického DiSeqC natáčania paraboly.

HDD (Hard Disk Drive)
Médium v satelitných prijímačoch na ktoré je možné zaznamenať vysielaný program. Prijímače s HDD umožňujú zaznamenávať a prehrávať vysielanie uložené na uvedenom médiu.

RS-232
Sériové rozhranie pre pripojenie k počítaču za účelom nahrania nového softvéru, alebo úpravy settingu.

USB
Univerzálne sériové rozhranie pre pripojenie k počítaču za rovnakým účelom než RS-232 len na vyššej rýchlosti. Naviac cez toto rozhranie je možné pri niektorých modeloch prijímačov prenášať aj dáta z HDD do počítača.

USALS
Tento údaj pri digitálnom prijímači znamená, že v spolupráci s DiSEqC motorom reagujúcim na povel Goto X stačí v prijímači zadať iba zemepisnú polohu miesta príjmu. To značne zjednodušuje inštaláciu a nastavenie natáčacieho zariadenia.

OTA
Over the air software update. Znamená upgrade softvéru cez satelit.
Vysvetlivky pre jednoduchšiu orientáciu vo výrazoch digitálne problematiky
DVB-S Digital Video Broadcasting satelitte

DVB-S je štandard DVB - digitálneho televízneho vysielania cez satelit. Používa sa v celej Európe a vo väčšej časti zvyšku sveta (okrem USA, pričom Windows Media Center Edition DVB-S karty vôbec priamo nepodporovali). Na transport dátových tokov sa používa modulácia QAM alebo QPSK.

DVB-S

Za sedemdesiat rokov svojej existencie zaznamenalo televízne vysielanie veľký technický pokrok. Pokiaľ sa divákom napr v 40-tich rokoch 20 storočia zdal úžasný aj obraz o veľkosti 26 x 20 cm, dnešný divák už je oveľa náročnejší.

Kvalita televízneho príjmu sa stále vyvíja a prináša divákom nové možnosti.

V tejto súvislosti aj na Slovensku začína ďalšia významná zmena – prechod na digitálne televízne vysielanie. Ide o zásadný technologický krok, počas ktorého v priebehu nasledujúcich rokoch príde k postupnému vypínaniu analogového vysielania a jeho nahradeniu digitálnym. Analógový príjem TV programov bude ukončený max v roku 2012. Kto sa na príchod digitálnej televízie nepripraví, nebude môcť televíziu pozerať. Súčasní užívatelia pozemskej analógovej televízie preto budú nútení hľadať iné možnosti príjmu. Aj napriek tomu sa digitálneho vysielania netreba obávať.
Existuje niekoľko možností, ako prijímať digitálnu televíziu:

    * Už od roku 2003 sa na Slovensku vysiela v digitálnej kvalite prostredníctvom satelitej  televízie (DVB-S).
    * Digitálne začínajú vysielať aj káblové televízie (DVB-C).
    * Je možné prijímať digitálnu televíziu cez internetové pripojenie (IPTV).
    * v blízkej budúcnosti bude k dispozícii aj pozemská digitálna televízia (DVB-T)

DIGITÁLNY SATELITNÝ SYSTÉM

1. Úvod

V súčasnosti je jednou z možností sledovania televízneho aj rádiového vysielania príjem pomocou satelitnej antény (tiež „parabola" alebo „satelit").  Satelitné vysielanie pochádza z geostacionárnych družíc (pohybujú sa zároveň s otáčaním Zeme a „visia" stále na rovnakom mieste), ktoré sa nachádzajú vo výške 36.000 km a sú rozmiestnené nad rovníkom. Z tohoto dôvodu musia byť parabolické antény („satelity") určené na príjem satelitných TV a rádio staníc nasmerované (z hľadiska geografickej polohy Slovenska) na južnú časť oblohy, v praxi približne tam, kde vidíme slnko o 12:00 h. (SEČ),  pod uhlom 33° (a menej).

V našich podmienkach sú najzaujímavejšie družice:

    * Astra 1 – UPC Direct a ďaších cca. 250 voľných (prevažne nemeckých) a cca. 800 kódovaných programov
    * Astra 3 (23,5°E) – vysielané programy: STV 1,2, Markíza,JOJ(karta SkyLink) TA3 a ČT1,ČT2, Prima (karta CzechLink), ČT24
    * Hotbird (13°E) – viac ako 600 voľných kanálov z celej Európy
    * Thor (1°W) –  MusicBox, Nautik a škandinávske kanály

Podrobný rozpis družíc a kanálov nájdete na www.parabola.cz alebo www.lyngsat.com.

2. Popis

Satelitný systém ako celok môžeme pomyselne rozdeliť na 2 hlavné časti:

    * Vonkajšia satelitná jednotka
    * Vnútorná jednotka

Vonkajšiu a vnútornú jednotky vyberáme na základe výberu požadovaných programov.

Vonkajšia satelitná jednotka
Typ A)
Najjednoduchšia jednotka obsahuje parabolickú anténu a nízkošumový konvertor (LNB). Parabola je nasmerovaná na požadovanú družicu, výstupný signál z konvertora je privedený cez koaxiálny kábel do satelitného prijímača.  Veľkosť paraboly je daná intenzitou vysielania danej družice. V našich podmienkach pre tie najbežnejšie družice sú vhodné paraboly od priemeru 60cm (Vonkajšia jednotka Fe-60). V praxi vplývajú na kvalitu príjmu signálu aj poveternostné vplyvy ako husté mraky, sneh a dážď, ktoré prirodzene bránia prestupu signálu. Tieto vplyvy môžeme čiastočne eliminovať použitím presnej paraboly s väčším priemerom a kvalitnejším LNB (Vonkajšia jednotka Gibertini 85). Takáto jednotka umožňuje prijímať programy iba z jednej družice (pevná pozícia).

Kvalita LNB je najčastejšie posudzovaná podľa jeho šumového čísla (čím nižšie, tým kvalitnejšie). V súčasnosti sa používajú LNB s hodnotami 0,2 – 0,3 dB. Použitý koaxiálny kábel musí byť určený na prenos frekvencií 950-2150 MHz s impedanciou 75 Ohm. Jeho dĺžka pri bežnom priemere 6,8 mm by nemala presiahnuť cca. 60m, potom je treba zaradiť do cesty linkový zosilňovač.

Typ B)
Ak chceme sledovať vysielanie z viacerých družíc, na jednu bežnú parabolu môžeme využiť tzv. „multifeed usporiadanie", kedy je možné prijímať signál z viacerých družíc, ktoré sú blízko pri sebe (do 18°). V praxi najčastejšie používame usporiadanie ASTRA3-Astra1-Hotbird. Parabolu s LNB nasmerujeme na prostrednú družicu a pridáme pomocou multifeed držiaka ďalšie LNB. Tieto LNB jednotky sa prepínajú pomocou prepínača, najčastejšie cez DiSEqC povely zo satelitného prijímača. Prepínač je umiestnený pri parabole a odtiaľ je  signál jedným káblom privedený do satelitného prijímača. Pre uvedený typ príjmu existujú aj špeciálne paraboly , u ktorých je možné zabezpečiť príjem v širšom rozsahu prijímaných družíc.
Pomocou prepínača je možné zabezpečiť príjem aj z viacerých parabol. Hlavnou výhodou je väčší výber programov – príjem programov z viacerých družíc, pri okamžitom prepnutí na požadovaný kanál..

Typ C)
Pri použití natáčacieho systému s motorom je možné prijímať programy zo všetkých družíc, ktoré dostatočne pokrývajú signálom danú lokalitu.  Tu si však treba uvedomiť, že prepínanie na programy z rozličných družíc prebieha s istou časovou odozvou, ktorá je daná rýchlosťou  mechanického natočenia  paraboly.
Pre potreby inštalácie je nutné vedieť, že dĺžka koaxiálneho  kábla (v prípade motora ovládaného a napájaného z prijímača) by nemala presahovať 25m. U menších typov parabol – do 90cm tvorí motor, pozicionér a polárny záves jeden kompaktný celok, u väčších parabol (nad 90 cm)  sú motor, pozicionér a polárny záves samostatné jednotky. Pri výbere satelitného prijímača by tento mal mať funkciu DiSEqC 1.2.  Hlavnou výhodou tohoto systému je veľmi veľký výber programov, ktoré sú však dostupné s istým časovým oneskorením.


Typ D)
Pokiaľ typy A, B a C sú určené na príjem programov s jediným satelitným  prijímačom, typ „D" sa používa na simultánne sledovanie rôznych programov na viacerých prijímačoch.  Kľúčovým prvkom tohoto systému je tzv. „multiprepínač" a špeciálne LNB.  Využitie typu D je teda všade tam, kde je požiadavka sledovať rozličné programy na viacerých prijímačoch v rovnakom čase. (Väčšie rodinné domy, hotely, bytové domy,...).


Pokrytie DVB-S vysielania vo svete
Pokrytie DVB-S vysielania na území SLOVENSKEJ REPUBLIKY